×

Rozwód i Separacja

Rozwód i separacja pozostają dwoma instytucjami prawnymi ingerującymi w stosunki małżeńskie oraz rodzinne.

Rozwód

Rozwód pozostaje jednym ze sposobów rozwiązania małżeństwa. Jest to postępowanie sądowe wszczynane przed właściwym Sądem Okręgowym przez jednego bądź obydwojga małżonków. Przesłanką orzeczenia rozwodu pozostaje zupełny oraz trwał rozkład pożycia małżeńskiego. Orzeczenie rozwodu może zostać dokonane z winy jednego z małżonków, obydwojga bądź też rozwiązanie małżeństwa może zostać dokonane z zaniechaniem orzekania o winie. Wyrok rozwodowy może prowadzić do zmian w zakresie stosunków rodzinnych dot. władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, a także obowiązków alimentacyjnych oraz każdorazowo powoduje zmiany w zakresie stosunków majątkowych pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami.

Separacja

Separacja według prawa polskiego polega na uchyleniu wspólnoty małżeńskiej, nie prowadzi ona jednak do rozwiązania małżeństwa. Przesłanką orzeczenia separacji pozostaje zupełny rozkład pożycia małżeńskiego,
w odróżnieniu od instytucji rozwodu nie jest wymagane spełnienie przesłanki trwałości rozkładu. Separacja, podobnie jak rozwód, może zostać orzeczona z winy jednego z małżonków, obojga, bądź też bez winy stron. Orzeczenie separacji pociąga za sobą skutki podobne do orzeczenia rozwodu z tą różnicą, iż małżonek nie jest uprawniony do wstąpienia w nowy związek małżeński (gdyż małżeństwo formalnie nadal trwa).

Jesteśmy tu dla Ciebie!

Potrzebujesz profesionalnego doradztwa?
Zapraszamy do kontaktu, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.