×

Podział Majątku

W polskim systemie prawnym ustroje majątkowe mogą być regulowane ustawowo oraz umownie.
Z mocy prawa pomiędzy małżonkami istnieje ustrój wspólności ustawowej. Może on być umownie ograniczany oraz rozszerzany. Podział majątku małżonków może nastąpić jedynie po ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej. Może nastąpić poprzez zawarcie umowy jak i w postępowaniu sądowym.

Jesteśmy tu dla Ciebie!

Potrzebujesz profesionalnego doradztwa?
Zapraszamy do kontaktu, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.