×

Obowiązek Alimentacyjny

Obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami.

Obowiązek alimentacyjny

Obowiązki łączące małżonków nie wygasają zupełnie nawet po formalnym rozstaniu. Nawet między rozwiedzionymi małżonkami istnieje bowiem obowiązek alimentacyjny, który aktualizuje się przy wystąpieniu pewnych przesłanek. Zgodnie z polskim KRO małżonek rozwiedziony, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania Konieczne jest jednak, aby małżonek zgłaszający żądanie nie był uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a także aby znajdował się w niedostatku. Kodeks uściśla też zakres obowiązku alimentacyjnego – ma on odpowiadać usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Jeszcze inaczej sytuacja kształtuje się, jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Wówczas sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Jak długo trwa obowiązek dostarczania alimentów? Zasadą jest, że obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek wygasa z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu. Termin ten może zostać przedłużony ze względu na szczególne okoliczności. Obowiązek dostarczenia środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu nie ma ograniczenia czasowego, jeżeli zobowiązanym jest małżonek uznany za winnego rozkładu pożycia.

Jesteśmy tu dla Ciebie!

Potrzebujesz profesionalnego doradztwa?
Zapraszamy do kontaktu, odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.